Drift hos er!
 

Fjärrdrift innebär att vår driftgrupp övervakar er IT-miljö och administrerar den på distans. Vi blir er extra IT-avdelning, även om vi inte finns på plats hos er fysiskt. Driftgruppen övervakar hårdvara och operativ, sköter löpande underhåll vad gäller fixar/patchar och avhjälper eventuella fel.

Fördelar med Fjärrdrift
 
  • Tryggt
  • Kostnadseffektivt
  • Hög driftsäkerhet
  • Förebyggande underhåll
  • Ingen egen ”IT-personal”
Teknisk drift

Grundnivån
Övervakning av hårdvara och operativsystem, löpande underhåll, felavhjälpning samt månadsvis uppföljning.


Applikationsdrift

Tillägg
Omfattar även de applikationer som används på servern.
Vi övervakar att processer är igång och att nödvändiga uppgraderingar utförs.