Hyr in era system i vår serverhall!
 

Att bygga upp en optimal IT-miljö i egna lokaler och med egna personalresurser kan kännas som en lång väg för små och medelstora företag. Enklare, kostnadseffektivare och smartare för miljön är då att hyra in sig i vår serverhall och dela central utrustning med andra företag. 

Vår driftgrupp består av specialister som på heltid övervakar, underhåller, dokumenterar och förbättrar system och rutiner för att på bästa sätt svara upp till våra kunders krav och förväntningar. Vilka behov har ni?

Fördelar med vår Serverhall
 
 • Du slipper egen lokal med allt vad det innebär i form av yta,
  möbler, kyla, el, UPS, lås/larm, brandsäkerhet och ansvar.
 • Du slipper extra arbetsbelastning eller kostnad för den egna
  personalen i form av hantering av backup, bandbyte, omstarter,
  extra utbildning
 • Du slipper löpande kostnader för backupband, lokalhyra, lokalvård,
  UPS-batterier samt service på kyla, UPS m m
 • Du får färre och kortare driftavbrott
 • Du slipper inställelsetid, avbrott åtgärdas direkt, förebyggande
  service sker kontinuerligt m m


 

Resurser i serverhallen
 • UPS
 • Kyla
 • Backup
 • Antivirus
 • Internetaccess
 • Brandväggar
 • Virtuella servermiljöer
 • Dieselaggregat
 • Datoriserat larm- och övervakningssystem

Teknisk drift

Grundnivån
Övervakning av hårdvara och operativsystem, löpande underhåll, felavhjälpning samt månadsvis uppföljning.


Applikationsdrift

Tillägg
Omfattar även de applikationer som används på servern.
Vi övervakar att processer är igång och att nödvändiga uppgraderingar utförs.