Säkerhet
Säkerhet
 

Morgondagens största utmaning är att skapa och behålla högsta möjliga säkerhet i IT-miljön. Internet öppnar upp för otroligt många positiva möjligheter, men också för problem för den som inte skyddar sin miljö och stärker integriteten.

Felsökning
 

Det finns också många andra säkerhetsaspekter runt IT-miljön. Bara i serverrummet finns en rad tänkbara felkällor att titta extra noga på, som larm, säker ström, kyla, förvaring av backuper, hantering av lösenord m m.

Backuprutiner
 

De flesta har idag en rutin för att ta backup. Men finns rutiner för att testa att det går att återläsa något från banden? Byts banden ut med jämna mellanrum? Finns detta dokumenterat? Hur utförs detta i semestertider/vid sjukdom?

Disaster Recovery Plan
 

Att snabbt vara igång efter en oförutsedd händelse är det viktigaste. Och att ha en plan om något oförutsett inträffar. T ex om företaget brinner ner eller servern kraschar totalt? Hur snabbt kan man i de bästa av världar vara igång igen? Realistiskt tänkt! Är det tillräckligt snabbt? Eller behöver man förbereda och säkra upp mer?

Vi hjälper er gärna att ta fram en ”Disaster Recovery Plan”. En plan för vilka steg man måste ta om något av ovanstående händer.

Vi hjälper er t ex att
  • Säkra upp mot hot och intrång
  • Spärra otillåtna sidor
  • Jobba säkert via ”tunnlar” över internet
  • Skapa behörighetssystem
  • Säkra strömtillförseln med rätt dimensionering av UPS
  • Backup och att dokumentera rutiner kring detta
  • Dokumentera en DRP, Disaster Recovery Plan
  • Skydda mot virus och SPAM