Virtualisering
Virtualisering
 

Vi tror på en grön och hållbar IT-utveckling. Och vi vill också påverka våra kunder att satsa på att skapa en allt grönare IT-miljö, som sparar på förbrukningen av både el och kyla och minskar transporter med tillhörande miljöutsläpp. Med virtualisering minskar vi tillsammans antalet fysiska ”burkar” som en gång ska återvinnas genom att flera servrar ”packas ihop” till en.
 

Virtualisering innebär att man använder en server som med hjälp av en viss programvara kan simulera en massa olika servrar eller datorer. En vanlig server använder i snitt tio procent av sin kapacitet. När vi virtualiserar en server, använder vi helt enkelt de resterande 90 procenten.

Metoden gör det extremt smidigt att testa nya program samtidigt som man fortsätter använda sina gamla. Den betyder också högre säkerhet, genom att underhåll och reparation kan ske utan avbrott, eller med bara några minuters driftuppehåll. Man kan också skapa redundans (dubblering) på ett bra sätt vilket innebär att om något slutar fungera så tar ”reservservern” över utan avbrott och man kan i lugn och ro felsöka på den ordinarie servern.

Därför bör du virtualisera!
  • Företaget får Grön IT
  • Mer flexibel miljö
  • Effektivare utnyttjad hårdvara
  • Mer utrymme i lokalerna
  • Sänkta elkostnader
  • Mindre behov av kyla och säker ström
  • Färre och kortare driftavbrott

 

Grön IT index

Grön IT index – GITindex™ – lanserades av IT & Telekomföretagen i februari 2008. GITindex baseras på Exido/IT-barometern och syftar till att belysa hur svenska företag och organisationer arbetar med IT för att minska miljöpåverkan samt hur IT används som miljöteknik, d.v.s. för att minska företagets övriga miljöpåverkan.