Infrastruktur
Infrastruktur
 

IT-miljöer är komplexa infrastrukturer. Det ställer högre och högre krav på stabilitet, flexibilitet, säkerhet och effektivitet. Oavsett vilken verksamhet det gäller. Vi har både kunskapen och lösningarna för att skapa detta. När en verksamhet växer är det också viktigt att IT-plattformen anpassas på bästa sätt. Vi är alltid uppdaterade på den senaste tekniken och kan föreslå förbättringar och vidareutveckling, när det befintliga nätverket eller när serverkapaciteten inte räcker till. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv och har spetskompetens när det gäller routrar, brandväggar och virtuella miljöer.