Mac i skolan
Mac i skolan
 

 

Dagens elever - morgondagens ”astronauter”

 

De första astronauterna som skickades ut i rymden tränades i åratal för sin uppgift. Men man visste ju inte riktigt vad de skulle möta. Därför förbereddes de på att kunna hantera problem som dök upp, metodiskt och kreativt. 

 

Vad vet vi i dag om den framtid som möter våra ungdomar? Man skulle kunna se dem som morgondagens ”astronauter”. För det enda vi med säkerhet vet, är att deras tillvaro hela tiden förändras. Och det sker snabbare och snabbare med den tekniska utvecklingstakt vi lever i.  

 

I ett digitalt, uppkopplat, globalt samhälle kan den institution
som har till uppgift att förbereda barn och ungdomar för framtiden
inte fortsätta vara analog. 
Skolan står inför ett paradigmskifte och det är bråttom!
 

 

TÄNK OM -med 1-1!

Som lärare har du säkert drömt om att på något sätt kunna göra skillnad med din undervisning. Tänk dig att ha metoder och verktyg som hjälper dig göra det! För barn och ungdomar är digitala verktyg en naturlig del av vardagen. Det kan skolan dra mer nytta av och på ett mer naturligt sätt använda dessa verktyg för lärande och kunskapsutveckling. Lösningen heter: TÄNK OM!

 

Ingen IT-fråga utan ett pedagogiskt hjälpmedel!

Det handlar om en dator till varje elev, ”1-1”. Men också om hur hela processen kan genomföras med beprövade metoder och god pedagogisk ledning. Forskning* visar att tillgången till teknik gör att eleverna blir mer engagerade och presterar bättre.  De sätter sig in i sina uppgifter med glädje och gör bättre och bättre resultat! 

 

Men 1-1 är ingen IT-fråga! Den måste lyftas till en högre nivå och ses ur ett nationellt och globalt perspektiv! Det handlar inte om datakunskap, utan om ett modernt och nödvändigt pedagogiskt hjälpmedel. Datorn är ett lika självklart verktyg som pennan och pappret har varit. Och hela dess potential ska givetvis användas i alla moment, på samma sätt som vi gör i arbetslivet. 

 

Bättre kontroll med mindre centralisering

- En investering som kan räknas hem!

- Stöd genom hela processen

- Lever upp till intentionerna i de nya läroplanerna

 

TÄNK OM är ett samarbete mellan Rektorsakademien och Apple med visionen att se en skola som på bästa sätt förbereder eleverna för framtiden och därmed ökar Sveriges attraktionskraft i världen. TÄNK OM  vänder sig till skolledare som vill leda skolutvecklingen i Sverige och världen. Därför har man skapat en process som hjälper skolledare att själva genomföra det utvecklingsarbete som krävs. Processen består bland annat av skolledarutbildning, lärspridarutbildning och stöd till pedagoger. Det är många skolor som redan har tänkt om med hjälp av denna process och metoderna är väl beprövade.

 

En investering i 1-1 ska ge skolan så stor utdelning som möjligt av sin satsning. Här tar vi skolan till nästa nivå i utvecklingen, där pedagogik, innehåll, ledarskap och teknik integreras i alla led.  Elever och pedagoger får en mer intressant och engagerande skola. Fler når kunskapsmålen. Skolan lever upp till alla de intentioner som uttrycks i de nya läroplanerna och kan förbereda eleverna för en globaliserad värld med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.

 

Den investering man behöver göra, kan också räknas hem i besparade centrala IT-kostnader. I dag äter centraliserade system för IT-driften upp en stor del av resurserna för skolorna och lämnar lite kvar för nysatsningar och utveckling. 

 

Från traditionell lärare till handledare

- Både ansvar och frihet

- Individanpassat lärande
- Handledare på vägen till kunskap
- Ökad motivation och eget ansvar hos eleverna

På en arbetsplats har alla medarbetare både stort ansvar och stor frihet. Där sker ingen detaljstyrning. Människorna är utforskare som aktivt söker den kunskap som de behöver för att uppnå sina mål. På samma sätt måste det bli i skolan.

 

Med 1-1 blir lärandet mer individanpassat. Pedagogerna förvandlas från att vara förmedlare av kunskap och information till att bli handledare på vägen till kunskap. Det innebär att de kan ge eleverna uppgifter som helt enkelt inte var möjliga tidigare och som ger förståelse och insikter för en djupare inlärning. Motivationen hos eleverna ökar och hänger ihop med att de själva får ta stort ansvar i sin egen kunskapsutveckling. Utifrån givna uppgifter uppdrag eller teman får de fördjupa sig, skaffa information och kunskap och presentera resultatet på ett sådant sätt att de tillsammans med sina pedagoger kan se att de når sina kunskapsmål. 

 

Koneo Norrköping hjälper er genom hela processen:

Att göra en så genomgripande förändring, kräver planering och vägledning. Vi har kunskapen och erfarenheten att hjälpa er genom alla steg och även finnas till hands när övergången har skett. Vi samarbetar också med TÄNK OM. Deras process hjälper skolledare att själva genomföra det utvecklingsarbete som krävs. Processen består bland annat av skolledarutbildning, lärspridarutbildning och stöd till pedagoger.

 

•    Behovsanalys   

•    Projektplan och tidplan   

•    Utbildning & workshops   

•    Introduktion   

•    Mjukvara & Hårdvar    

•    Finans & Försäkring    

•    Service & Support    

•    Genomförande    

•    Uppföljning

 

 

*De teorier och modeller som inspirerat till TÄNK OM är:
 

- Det transformerande ledarskapet
- Blooms Taxonomi
- SAMR-modellen av Puentedura
- TPACK-modellen
- Kolbs Lärcykel
- John Dewey’s ”Learning by doing” samt
- idéerna inom Partnership for 21st century skills

Läs mer i Rektorsakademins bok TÄNK OM:Manifestet, och på www.tankom.nu!

 

För mer information och vägledning, kontakta:

Anders Jonsson, Koneo Norrköping

Telefon: 011-36 44 00

Mail: anders.jonsson@koneo.se

 

Djäknepark första 1-1-skolan i Norrköping!

 ”Vi är övertygade om att det här är rätt satsning. Vill man vara en skola som är med i samhällsutvecklingen och har ambitionen att ta lärandet till en ny nivå, så finns det inget att tveka om. Nu är många skolor intresserade av det vi har gjort och vill följa efter.”

Läs merEtt smakprov på vad du kan göra med 1-1

Här är ett smakprov på vad som ingår när man börjar använda 1-1. Samtliga program har likartade gränssnitt och är gjorda för att fungera tillsammans.

Läs merAndras erfarenheter av 1-1

En rad studier* visar att IT har positiv inverkan på elevernas lärande. I Falkenberg har flera skolor inom kommunen genomfört 1 - 1-projekt med mycket goda resultat. De delar med sig av sina erfarenheter i sin rapport. Djäkneparkskolan i Norrköping startade sin process hösten 2010 och fler skolor i Norrköping är nu på gång.

Läs mer