Integration Services & Reporting Services
- dra nytta av all samlad affärsdata!
 

Möjligheten att transformera affärsdata till meningsfull information är en av de viktigaste konkurrensfördelarna i dag. Att också kunna presentera olika data från olika källor på ett bra sätt, gör att ni kan fatta era beslut på goda grunder.
 

Med hjälp av verktygen Microsoft SQL Server Integration Services och Reporting Services kan vi hjälpa er att samla in data från organisationens olika datakällor och förädla den, för att slutligen presentera rätt information för rätt personer i organisationen.

SQL Server Integration Services
Integration Services gör det möjligt att extrahera, omvandla, rensa och slå samman data från skilda källor och förflytta den till ett eller flera mål. Den samlade datan kan i nästa led användas av andra applikationer såsom affärssystem eller rapportverktyg. 


SQL Server Reporting Services
Reporting Services hjälper er att få rätt information, vid rätt tidpunkt, till rätt personer, i eller utanför er organisation.
 
Reporting Services är en servarbaserad plattform för att skapa, underhålla och leverera traditionella och interaktiva rapporter. Rapporterna kan distribueras snabbt och effektivt till mottagarna genom exempelvis schemalagda e-postutskick, webbaserad rapportportal. De kan också läggas inkapslade i ert affärssystem eller på er webbportal. Plattformen ger er också möjlighet att distribuera rapporterna i en mängd olika format såsom t.ex. Excel, PDF, och CSV. 


Kom igång!
Hur ser era behov ut? Kontakta vår utvecklingsavdelning för att få veta vilken nytta just ni skulle kunna ha av en sådan lösning!

Microsoft SQL Server Reporting Services

Produktblad

Ladda ner vårt produktblad för Integration Services & Reporting Services.

Produktblad Integration Services
 & Reporting Services


Mer information

Mer information om Integration Services och Reporting Services kan ni hitta hos Microsoft på länkarna nedan.

Integration Services 2005

Reporting Services 2005

Integration Services 2008

Reporting Services 2008