DS Online
 

DS Online är samlingsnamnet för våra hostingtjänster för web, mail och DNS.
 

 • Web-hotell
  Plattformen stöder webserver IIS och Apache,
  .Net & PHP,  SQL och My SQL.
   
 • Mail
  Vi erbjuder plats på vår mailserver vilket betyder
  mail med Exchange-funktionalitet. D v s mail, kalender
  och kontakter, när som helst och var som helst.
   
 • SPAM
  Visst anti-SPAM ingår i vår mailtjänst. Behöver man
  extra skydd med större precision, högre uppdatering,
  och möjlighet att själva manuellt kunna ta tillbaka
  felaktigt stoppad post, finns det som tillägg. Extra
  skyddet går också att beställa om man har mailen någon
  annanstans.
   
 • DNS
  Vi hjälper till att registrera domännamn oavsett vilken
  toppdomän man väljer. Finns det ingen egen domän,
  går det bra att nyttja våra öppna domännamn, dsonline.se
  eller dsonline.net.
   
 • Vår webmail når du på mail2.dataservice.se